Mozaik Islam

Puasa Ramadhan, Fiqih Shalat, Rahasia Sunnah, Zakat Fitrah, Haji dan Umrah

Wakalah (perwakilan)

Wakalah adl menggantikan yg boleh melakukan transaksi seumpamanya, pd sesuatu yg bisa digantikan.

Hikmah disyari’atkannya perwakilan

Perwakilan adl termasuk keindahan Islam. Setiap orang, dgn hukum pertaliannya dgn orang lain, terkadang mempunyai hak utk atau mempunyai tanggungan hak kpd orang lain. Maka bisa jdi ia melakukannya secara langsung dgn dirinya sendiri dalam mengambil & memberikan, atau menyerahkannya kpd orang lain. Tidak semua orang mampu melaksanakan semua urusannya dgn dirinya sendiri. Readmore…


Mencela Seorang Muslim adalah Fasik dan Membunuhnya adalah Kufur

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta’ala semata. Shalawat & salam semoga selalu tercurah kpd seseorang yg tdk ada nabi sesudahnya. Adapun sesudah itu:

Tidak diragukan lagi, sesungguhnya di antara tujuan risalah Islam adl membersihkan akhlak (budi pekerti), mensucikan jiwa, memurnikan perasaan, menyebarkan cinta & kasih sayang, serta semangat tolong menolong & rasa persaudaraan di antara kaum muslimin. Nabi  bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ ِلأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلأَخْلاَقِ

Sesungguhnya aku diutus utk menyempurnakan akhlak yg mulia.” Hadis Riwayat: Ahmad & ath-Thabrani. Readmore…


Keseharian Masyarakat Muslim

Syi’ar ibadah di dalam masyarakat muslim

Keistimewaan terpenting yg membedakan masyarakat muslim dgn masyarakat lainnya bahwa dia adl masyarakat yg beriman kpd Allah, bertauhid; tdk mempersekutukan Allah dgn sesuatu apapun, beribadah kpd Allah, mendirikan syi’ar-syi’ar yg mencerminkan hubungannya dgn Allah, menerapkan penghambaannya kpd Allah, dimulai dari kesaksian bahwa tiada tuhan (yang berhak disembah dgn sebenarnya) selain Allah & bahwasanya Muhammad adl utusan Allah, kemudian barulah datang kewajiban yg empat, Readmore…


Firqah-Firqah yang Keluar Dari Islam

Terdapat di dunia Islam firqah-firqah [kelompok] keluar dari Islam, mereka mengaku sbgorang-orang Islam, akan tetapi pd hakikatnya bukan golongan Islam, karena aqidahnya adl aqidah yg meingkari Allah, ayat-ayat-Nya, & keEsaan-Nya.

Diantara kelompok-kelompok ini adalah:

Aliran Kebatinan yg meyakini hulul [menyatunya Tuhan dalam makhluk] & re-inkarnasi (penjelmaan kembali kedunia bagi yg telah mati), berkeyakinan bahwa nash-nash syara` memiliki makna batin yg berbeda dgn makna zhahir yg diterangkan oleh Rasulullah  & ijma` kaum muslimin, & makna batin tersebut mereka yg mengarangnya sesuai dgn hawa nafsu mereka. Readmore…


Puasa

Puasa bulan Ramadhan yaitu bulan kesembilan dari bulan hijrah.

Tata Cara Puasa

Seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh (fajar). Kemudian menahan makan, minum & jima’ (senggama) hingga matahari terbenam kemudian berbuka. Ia kerjakan hal itu sepanjang bulan Ramadhan. Ia mengharapkan ridha Allah ta’ala & penghambaan diri kepada-Nya.

Dalam puasa terdapat manfaat yg tdk terhingga. Yang terpenting diantaranya:

  1. Ia merupakan ibadah kpd Allah & menjalankan perintah-Nya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan & minumnya demi Allah. Hal itu sarana terbesar mencapai taqwa kpd Allah ta’ala. Readmore…

Zakat

Allah telah memerintahkan setiap muslim yg memiliki harta mencapai nishab utk mengeluarkan zakatya setiap tahun. Ia berikan kpd yg berhak menerimanya dari kalangan fakir & lain-lain sebagaimana telah diterangkan dalam Al Qur’an.

Nishab emas sebanyak 20 mitsqal. Nishab perak sebanyak 200 dirham atau mata uang kertas yg senilai itu. Barang-barang dagangan dgn segala macam jika nilainya telah mencapai nishab wajib pemiliknya mengeluarkan zakatnya manakala telah berlalu setahun. Nishab biji-bijian & buah-buahan 300 sha’. Rumah siap jual dikeluarkan zakat nilainya. Readmore…


Hal-Hal Berkenaan Tentang Shalat

Sebelum seorang muslim memulai shalatnya ia harus bersuci terlebih dahulu

Hendaklah Ia membersihkan qubul & dubur jika sebelumnya ia kencing atau berak…lalu berwudhu.

Wudhu: ia meniatkan dalam hatinya utk bersuci tanpa melafadzkannya. Karena Allah Maha Mengetahui hamba-Nya & Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam tdk pernah melafadzkannya. Kemudian membaca ‘Bismillah’ lalu berkumur-kumur & menghirup air ke hidung & mengeluarkannya. Membasuh seluruh muka. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku dimulai dari tangan kanan. Kemudian mengusap seluruh kepalanya dgn tangannya berikut mengusap kedua telinganya. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki dimulai dari yg kanan. Readmore…


Shalat

Ketahuilah bahwa rukun Islam kedua adl shalat; yaitu shalat 5 waktu sehari semalam yg Allah syariatkan utk menjadi sarana interaksi antara Allah dgn seorang muslim dimana ia bermunajat & berdoa kepada-Nya. Juga utk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji & mungkar sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa & raga yg dpt membahagiakannya di dunia & akhirat. Readmore…


Makna Syahadat, Muhammad Rasulullah

Makna syahadatMuhammad Rasulullah” adl anda mengetahui & meyakini bahwa Muhammad utusan Allah kpd seluruh manusia, dia seorang hamba biasa yg tdk boleh disembah, sekaligus rasul yg tdk boleh didustakan. Akan tetapi harus ditaati & diikuti.

Siapa yg mentaatinya masuk surga & siapa yg mendurhakainya masuk neraka. Selain itu anda juga mengetahui & meyakini bahwa sumber pengambilan syariat -baik mengenai syiar-syiar ibadah ritual yg diperintahkan Allah maupun aturan hukum & syariat dalam segala sektor maupun mengenai keputusan halal & haram- Semua itu tdk boleh kecuali lewat utusan Allah yg menyampaikan syariat-Nya. Readmore…


Hukum dan Syariat Hak Mutlak Allah

Diantara makna La Ilaaha Illallah yg harus diyakini & diaplikasikan dalam kehidupan adl bahwa hukum & membuat syariat adl hak mutlak Allah. Tidak boleh seorang manusiapun membuat undang-undang menyelisihi syariat Allah dalam perkara apapun. Seorang muslim juga tdk boleh memutuskan hukum tanpa merujuk apa yg Allah turunkan & tdk boleh rela dgn hukum yg menyelisihi syariat Allah. Tidak boleh seorangpun menghalalkan apa yg Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yg Allah halalkan. Readmore…